Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. „Rozbudowa budynku ZST-I w Busku -Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2023

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju w dniu 23.11.2023r. ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia”.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na potrzeby zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju o salę gimnastyczną, budowie budynku gospodarczego, modernizacji utwardzonych placów oraz wymianie ogrodzenia oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę umożliwiającej realizację inwestycji, a także innych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, pozwoleń  i warunków niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji objętej projektem.


Przedsięwzięcie będzie polegało na:
- budowie budynku jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej wraz z trzykondygnacyjnym zapleczem i łącznikiem przy istniejącym budynku szkoły w miejscu istniejącej sali gimnastycznej wraz z jej rozbiórką (wymiary budynku ok. 22 x 38 m),
- budowie budynku gospodarczego o wymiarach 6 x 12 m o wysokości w świetle 3,00 m. usytuowanego   w miejscu starego budynku przeznaczonego do wyburzenia,
- rozbiórce istniejących powierzchni z nawierzchni różnych oraz wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej,
- rozbiórce istniejącego ogrodzenia oraz wykonaniu nowego ogrodzenia z metalowych paneli ogrodzeniowych z podwaliną o wysokości ok. 150 cm.

 

Postępowanie jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5b12f94b-89da-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2023-11-23
Data publikacji:2023-11-23
Osoba sporządzająca dokument:Michał Kucharczyk
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:940