Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
  • tymczasowo, jeżeli zachodzi potrzeba postępowania wyjaśniającego,
  • ostatecznie, jeżeli odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty.
W szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt dla szkół i placówek oświatowych. Obowiązuje Instrukcja kancelaryjna.Sprawy załatwiane są:
  • odręcznie (polega na sporządzeniu, po zarejestrowaniu sprawy zwięzłej odpowiedzi lub zamieszczenia odręcznej notatki wskazującej na sposób jej załatwienia),
  • korespondencyjnie (polega na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę).
Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu, stopnia pilności i terminowości. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:ZSTI
Data utworzenia:2022-03-23
Data publikacji:2022-03-23
Osoba sporządzająca dokument:Michał Kucharczyk
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2858

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-23 13:16:54aktualizacjaSposoby przyjmowania i załatwiania spraw