RSS
A A A
SmodBIP

Regulaminy i instrukcje


STATUT 2020:

STATUT ZST-I w Busku-Zdroju

STATUT Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2

STATUT Technikum nr 2

STATUT IV Liceum Ogólnokształcącego

REKRUTACJA DO INTERNATU 2021/2022:

Zarządzenie dyrektora

Regulamin rekrutacji do internatu 2021/2022

Podanie do internatu 2021/2022

REGULAMINY:

Zarządzenie Dyrektora ZST-I w Busku-Zdroju w sprawie regulaminu oraz procedur funcjonowania ZST-I w Busku-Zdroju w czasie pandemii koronawirusa

Regulamin oraz procedury funkcjonowania ZST-I w Busku-Zdroju w czasie pandemii koronawirusa

Regulamin oraz procedury funkcjonowania warsztatów szkolnych ZST-I w czasie pandemii koronawirusa

Regulamin oraz procedury funkcjonowania Internatu ZST-I w czasie pandemii koronawirusa

Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych ZST-I w Busku-Zdroju

Postępowanie rekrutacyjne do internatów zorganizowanych w szkołach  ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski

Regulamin Internatu ZST-I w Busku-Zdroju

Regulamin Rekrutacji Do Internatu ZST-I w Busku-Zdroju

Podanie do internatu 2020-2021

Regulamin przyznawania zwolnień z opłat za posiłki w stołówce Internatu ZST-I w Busku-Zdroju

Wniosek o zwolnienie z opłat za posiłki w stołówce Internatu ZST-I

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego uczniom ZST-I
w Busku-Zdroju

Regulamin Rady Pedagogicznej ZST-I w Busku-Zdroju

Regulamin Rady Rodziców ZST-I w Busku-Zdroju

Regulamin Pracy ZST-I w Busku-Zdroju

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Pełnienia Dyżurów

Regulamin działalności Warsztatów Szkolnych ZST-I w Busku-Zdroju

Regulamin Biblioteki Szkolnej / Szkolnego Centrum Informacyjnego ZST-I w Busku-Zdroju

Regulamin Nauki Jazdy

PROCEDURY:

Procedury Postępowania w Sytuacjach Zagrażających Bezpieczeństwu
w Szkole

Procedura Postępowania w Razie Zaistnienia Wypadku Uczniowskiego

Procedury Postępowania w Sytuacjach Zagrażających Bezpieczeństwu
w InternacieOpublikował: Michał Kucharczyk
Publikacja dnia: 28.07.2021
Podpisał: Ewa Cieplińska
Dokument z dnia: 10.10.2010
Dokument oglądany razy: 7 841