RSS
A A A
SmodBIP

Projekt DOBRY START

25.11.2020

W dniu 19.12.2019 została zawarta Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu DOBRY START 2,0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej umową, zawarta na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 t.j. z późn. zm.) w dniu 19.12.2019 między: CERTES SP. Z O.O., Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika.

Opublikował: Michał Kucharczyk
Publikacja dnia: 25.11.2020

Dokument oglądany razy: 698
« inne aktualności