RSS
A A A
SmodBIP

Organy jednostki i ich kompetencje

Organami Szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców

Kompetencje i obowiązki poszczególnych organów szkoły określa Statut Szkoły (rozdz. III Statutu Szkoły).Opublikował: Ewa Cieplińska
Publikacja dnia: 15.10.2019
Podpisał: Ewa Cieplińska
Dokument z dnia: 10.10.2010
Dokument oglądany razy: 4 477