RSS
A A A
SmodBIP

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

  • tymczasowo, jeżeli zachodzi potrzeba postępowania wyjaśniającego,
  • ostatecznie, jeżeli odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty.

W szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt dla szkół i placówek oświatowych. Obowiązuje Instrukcja kancelaryjna.

Sprawy załatwiane są:

  • odręcznie (polega na sporządzeniu, po zarejestrowaniu sprawy zwięzłej odpowiedzi lub zamieszczenia odręcznej notatki wskazującej na sposób jej załatwienia),
  • korespondencyjnie (polega na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę).

Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu, stopnia pilności i terminowości. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą.Opublikował: Ewa Cieplińska
Publikacja dnia: 17.02.2015
Podpisał: Ewa Cieplińska
Dokument z dnia: 10.10.2010
Dokument oglądany razy: 6 219