Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przedmiot działania i kompetencje

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH WCHODZĄ


1. Technikum Nr 2 w Busku-Zdroju na podbudowie gimnazjum. Szkoła może kształcić w zawodach:

  1. Technik informatyk – symbol cyfrowy 351203,
  2. Technik mechanik – symbol cyfrowy 311504,
  3. Technik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy 311513,
  4. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – symbol cyfrowy 311930,
  5. Technik żywienia i usług gastronomicznych – symbol cyfrowy 343404.

W Technikum Nr 2 mogą być wprowadzone inne kierunki kształcenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1a. Od roku szkolnego 2019/2020 w Technikum Nr 2 w wymienionych zawodach może się kształcić młodzież będąca absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.


2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Busku – Zdroju na podbudowie gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej. Szkoła może kształcić w zawodach:

  1.  Mechanik pojazdów samochodowych – symbol cyfrowy 723103.

W Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 mogą być wprowadzone inne kierunki kształcenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szkoła może prowadzić kształcenie uczniów w klasie wielozawodowej.


3. IV Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju na podbudowie gimnazjum.

3a. Od roku szkolnego 2019/2020 w IV LO może się kształcić młodzież będąca absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.


W IV LO i Technikum Nr 2 dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

Szczegółowe informacje w Statucie Szkoły

25 marca 2022
Czytaj więcej o: Przedmiot działania i kompetencje

Status prawny

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju jest jednostką budżetową Powiatu Buskiego oraz publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dziennik Ustaw 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.).

Organem prowadzącym szkołę jest POWIAT BUSKI.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY W KIELCACH.

25 marca 2022
Czytaj więcej o: Status prawny