Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Program Wychowawczo - Profilaktyczny dla:

25 marca 2022
Czytaj więcej o: Program Wychowawczo - Profilaktyczny dla:

Organy jednostki i ich kompetencje

Organami Szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców

Kompetencje i obowiązki poszczególnych organów szkoły określa Statut Szkoły (rozdz. III Statutu Szkoły).

25 marca 2022
Czytaj więcej o: Organy jednostki i ich kompetencje

Osoby sprawujące funkcje kierownicze

Dyrektor Szkoły - mgr Sylwester Pałka

Wicedyrektor - mgr Ewa Cieplińska

Wicedyrektor - mgr inż. Adam Godula

Kierownik Warsztatów Szkolnych - mgr inż. Marcin Krzak

Kierownik Internatu - mgr Urszula Szczepanowska

Kierownik administracyjny - Marta Zoch

25 marca 2022
Czytaj więcej o: Osoby sprawujące funkcje kierownicze